Var finns CoreTherm?

Enligt sjukvårdslagen har alla rätt att välja CoreTherm® behandling, även om hemsjukhuset inte kan erbjuda denna behandling. Du har rätt att begära behandlingen hos annan vårdgivare om den inte kan erbjudas i närheten. Ditt hemlandsting betalar för behandlingen via en riksvalsremiss.

Vid vattenkastningsbesvär ska Du vända dig till din husläkare för en första bedömning. Vid mer uttalade besvär utfärdas en remiss till urologspecialist. På vissa ställen i landet kan du vända dig direkt till en urolog.  Det är viktigt att få rätt diagnos. När du fått diagnosen godartad prostataförstoring redogör urologen för de olika behandlingsalternativ som finns. CoreTherm® kan vara det alternativ som passar Dig bäst.

CoreTherm® används idag på sjukhus och läkarmottagningar i Sverige och Norden.

Sök efter din närmaste klinik i sökfältet nedan.