Hyppige spørgsmål

Hvor effektiv er CoreTherm®

sammenlignet med operation?

CoreTherm er en lige så effektiv behandling som operation (TURP), men CoreTherm® er forbundet med færre risici, og den er lettere for patienterne at gennemgå. Den kan foretages ambulant og den kræver ingen indlæggelse på hospitalet.

Hvad er CoreTherm?

CoreTherm er en ikke-kirurgisk behandling, som anvender varme til at fjerne det ekstra væv, der blokerer urinstrømmen. CoreTherm-behandlingen kaldes i den medicinske litteratur ofte for TUMT = transuretral mikrobølgetermoterapi.

Hvordan skal jeg bære mig ad

med at få en CoreTherm-behandling?

Ifølge sundhedsloven har alle ret til at få CoreTherm-varmebehandling, selvom det lokale hospital ikke kan tilbyde denne type behandling. CoreTherm findes på en række sundhedscentre/klinikker i Sverige og Norden. Hvis der ikke findes et sted i nærheden af dig, har du ret til at anmode om behandling i en anden region. Det er vigtigt at få stillet den rette diagnose. Når du har fået diagnosen godartet prostataforstørrelse, skal du drøfte hvilke behandlingsalternativer, der findes, sammen med din læge. CoreTherm kan være et alternativ, der passer til dig. Ring evt. på telefon +46 46 12 09 04.

Er behandlingen smertefuld?

Bedøvelsen bevirker, at de fleste ikke oplever behandlingen som smertefuld, men det er almindeligt, at man føler et vist forbigående ubehag og en følelse af at man skal på toilettet, vandladningstrang. Hvor mange gener man oplever, er helt individuelt, og det er derfor vigtigt, at du fortæller din læge det, hvis du oplever ubehag under behandlingen.

Skal jeg tage medicin efter behandlingen?

Det er ikke usædvanligt, at man får antibiotikabehandling, mens man bærer kateter. I dagene efter behandlingen kan visse patienter have brug for smertelindrende medicin. Tal med din urolog om hvad der gælder for dig. På længere sigt har man ikke brug for at tage medicin i tiden efter CoreTherm-behandlingen.

Skal jeg bære et kateter efter indgrebet?

Ja, efter behandlingen skal du bære kateter et stykke tid, så helingen kan forløbe planmæssigt. Normalt har du kateter ca. 3-4 uger. Præcist hvor længe du skal bære et kateter afgør din læge.

Føles det ubehageligt efter behandlingen?

Nogle patienter føler ingenting efter behandlingen, men det er ikke usædvanligt at man har vandladningstrang. Det er en følge af indgrebet og at der opstår en hævelse i prostata, som aftager lidt efter lidt. For en del patienter kan denne tissetrang opleves som generende, specielt i det første døgn efter behandlingen. Generne aftager, når hævelsen lægger sig, for siden at ophøre helt. Bed din læge om smertelindrende medicin. Der sker en gradvis forbedring i de første måneder efter behandlingen. Det kan tage op til seks måneder inden du oplever den fulde virkning af behandlingen. Vær tålmodig.

Hvornår får jeg det godt efter en behandling,

og hvor længe holder en behandling

(skal den gentages)?

CoreTherm er en engangsbehandling. Normalt tager det et stykke tid efter behandlingen, inden den giver fuld effekt. Videnskabelige studier har påvist, at ni ud af ti patienter er tilfredse efter gennemførelse af behandlingen.

Kan jeg tage hjem umiddelbart efter behandlingen?

Ja, selve behandlingen tager ca. 6-15 minutter, og du kan normalt tage hjem umiddelbart efter afsluttet behandling.

Får jeg narkose eller rygmarvsbedøvelse

under behandlingen?

Nej, CoreTherm gennemføres med lokalbedøvelse. Du får smertestillende og evt. beroligende medicin, hvis det er nødvendigt. Du er vågen under behandlingen og kan fortælle din læge eller sygeplejerske, hvordan du har det.

Hvilke undersøgelser skal man igennem før CoreTherm®?

Før behandling med CoreTherm skal en urolog foretage en undersøgelse for at sikre, at det er BPH, som forårsager dine problemer, og ikke noget andet. Denne undersøgelse plejer at omfatte bl.a. spørgeskemaer, måling af urinflow, ultralydsundersøgelse af prostata samt palpation af prostataen, som foretages via endetarmen. PSA-test og eventuel undersøgelse for at udelukke prostatacancer kan være vigtigt, før man behandler med CoreTherm®.

Kan jeg behandles?

De fleste patienter med en diagnosticeret BPH kan behandles med CoreTherm, da man ikke behøver at blive bedøvet eller indlagt på hospital. Men der er undtagelser. Drøft dette med din læge.

Er CoreTherm-behandling en ny metode?

BPH er blevet behandlet med lignende metoder siden begyndelsen af 1990'erne.

Hvordan foregår en CoreTherm-behandling?

Behandlingen gives gennem et kateter via urinrøret. I dette kateter er der en antenne, som afgiver varme. Prostatavævet nærmest urinrøret opvarmes så meget, at cellerne/vævet dør. Det er vigtigt, at man opnår den rette temperatur for at behandlingen skal være effektiv og urinstrømmen genoprettes.

Behandlingen gennemføres med lokalbedøvelse og er stort set smertefri. Selve behandlingen sker ambulant i en almindelig lægeklinik og tager ca. 6-15 minutter. Du kan normalt tage hjem umiddelbart efter behandlingen. Efter behandlingen skal du bære et permanent kateter i 3-4 uger.

Læs mere om, hvordan behandlingen går her.

ProstaLund er en svensk medicoteknisk virksomhed, der er førende på udvikling af innovative produkter og behandlinger inden for urologi. Prostalund har patenteret CoreTherm®, en individuelt tilpasset varmebehandling til godartet prostataforstørrelse (Benign Prostata Hyperplasi – BPH).
CoreTherm® anvendes i dag på hospitaler og klinikker i Sverige og i resten af verden.
ProstaLund AB
Tel. +46 46-12 09 08

©2020 ProstaLund AB