Vanliga frågor

Hur bra är CoreTherm® jämfört med operation?

CoreTherm® är en lika effektiv behandling som operation (TURP) och CoreTherm® är förknippad med färre risker och den är lättare för patienten att genomgå. Den kan göras på mottagningen och den kräver ingen inläggning på sjukhus.

Vad är CoreTherm®?

CoreTherm® är en icke-kirurgisk behandling som använder värme för att ta bort den extra vävnad som förtränger urinflödet. CoreTherm®-behandlingen kallas i den medicinska litteraturen ofta för TUMT = Transuretral Mikrovågs Termoterapi.

Hur ska jag gå tillväga för att få CoreTherm®-behandling?

Enligt Patientlagen har alla rätt att få såväl information om som att välja CoreTherm® värmebehandling, även om hemsjukhuset inte kan erbjuda denna typ av behandling. CoreTherm® finns på ett flertal mottagningar/kliniker i Sverige. Om det inte finns nära dig har du rätt att begära behandlingen hos annan vårdgivare, betald av ditt landsting via s.k. riksvalsremiss. Det är viktigt att få rätt diagnos. När du fått diagnosen godartad prostataförstoring, diskutera vilka behandlingsalternativ som finns med din läkare. CoreTherm® kan vara ett alternativ som passar. Ring oss gärna på telefonnummer 046-12 09 04 så berättar vi mer.

Är behandlingen smärtsam?

Lokalbedövningen gör att de flesta inte upplever behandlingen som smärtsam, men det är vanligt att man känner ett visst övergående obehag och en känsla av att man måste gå på toaletten, trängningar. Hur mycket besvär man känner är helt individuellt och det är därför viktigt att du talar om för din läkare om du känner obehag under behandlingen.

Behöver jag ta läkemedel efter behandlingen?

Det är inte ovanligt att man ska ta antibiotika under tiden som man bär kateter. Dagarna efter behandlingen kan vissa patienter behöva ta smärtlindrande läkemedel, tala med din urolog vad som gäller i just ditt fall. På lite längre sikt behöver man inte några läkemedel efter en CoreTherm®-behandling.

Måste jag bära en kateter efter ingreppet?

Under läkningsprocessen behövs avlastning, antingen en kateter eller en CoreFlow® - Soft Stent. Normalt har Du kateter i ca 3-4 veckor. Hur länge du behöver bära kateter/CoreFlow® avgör din läkare.

Känns det obehagligt efter behandlingen?

Vissa patienter känner ingenting efter behandlingen, med det är inte ovanligt att man känner trängningar. Det är en följd av att det skett en retning och en svullnad i prostata som avtar successivt. För en del patienter kan dessa trängningar upplevas som besvärande, speciellt första dygnet efter behandlingen. Besvären avtar när svullnaden går ner, för att sedan upphöra helt. Fråga Din doktor om smärtlindrande läkemedel.

När blir jag bra efter en behandling och hur

länge håller en behandling (måste den upprepas)?

CoreTherm® är en engångsbehandling för majoriteten av patienter. Det sker en successiv förbättring under de första månaderna efter behandlingen. Det kan ta upp till sex månader innan du upplever full effekt av behandlingen. Ha tålamod! Det behöver oftast gå en tid efter behandlingen innan den ger full effekt. Vetenskapliga studier har visat att tre månader efter genomförd behandling så är nio av tio patienter nöjda.

Kan jag åka hem direkt efter behandlingen?

Ja, själva behandlingen tar cirka 6–15 minuter och du kan vanligtvis åka hem direkt efter avslutad behandling.

Får jag narkos eller ryggmärgsbedövning

under behandlingen?

Nej, CoreTherm®-behandling utförs i lokalbedövning. Du får smärtstillande och ev. lugnande medicinering, om du behöver. Du är vaken under behandlingen och kan tala om för din doktor eller sjuksköterska hur du mår.

Vilka undersökningar behöver genomföras

före CoreTherm®?

Före behandling med CoreTherm® måste en urolog göra en undersökning för att säkerställa att det är BPH som orsakar dina problem, och inte något annat. Denna undersökning brukar innefatta bl.a. frågeformulär, flödesmätning, ultraljud av prostata, samt palpation av prostatan som sker via ändtarmen. PSA-prov och eventuell utredning för att utesluta prostatacancer kan vara viktigt innan man behandlar med CoreTherm®.

Kan jag behandlas?

De flesta patienter med en diagnostiserad BPH kan behandlas med CoreTherm®, eftersom man inte behöver sövas eller läggas in på sjukhus. Men det finns undantag. Diskutera detta med din läkare.

Är CoreTherm®-behandling en ny metod?

BPH har behandlats med liknande metoder sedan början av 90-talet och CoreTherm®, såsom behandlingen utförs idag, etablerades 2004.

Hur går en CoreTherm®-behandling till?

Behandlingen ges genom en kateter via urinröret. I denna kateter finns en antenn som avger värme. Prostatavävnaden närmast urinröret värms upp så mycket att cellerna/vävnaden dör. Det är viktigt att man uppnår rätt temperatur för att behandlingen ska bli effektiv och urinflödet återställs.

 

Behandlingen utförs i lokalbedövning. Själva behandlingen utförs oftast på en vanlig läkarmottagning och tar cirka 6–15 minuter. Du kan vanligtvis åka hem direkt efter behandlingen. Efter behandlingen behöver du ha en kvarvarande kateter eller en CoreFlow® - Soft Stent under vanligen 3-4 veckor.

 

Läs mer om hur behandlingen går till här

Coretherm_Logo_Evidence-based treatment