Hva er CoreTherm?

CoreTherm® er en ikke-kirurgisk behandling som er blitt utviklet over tjue års tid. Behandlingen har samme gode symptomlindring som en kirurgisk behandling – høvling eller TURP (transuretral reseksjon av prostata), men innebærer lavere risiko for komplikasjoner.

Med CoreTherm® slipper du narkose og overnatting på sykehus

Fordeler ved CoreTherm®:

Lindrer dine vannlatingsbesvær i lang tid
 

Behandlingen utføres på mindre enn 15 minutter
 

Lavere risiko for tørr utløsning (ca. 30 %)
 

9 av 10 kateterbærere (eller RIK) kan slippe sitt kateter
 

Færre bivirkninger enn det som rapporteres for kirurgi (TURP)
 

Krever ingen narkose eller ryggmargsbedøvelse
 

Det eneste alternativet for deg som er uegnet for operasjon pga. andre sykdommer
 

Tiltalende alternativ for deg som har en svært kraftig prostataforstørrelse i stedet for en operasjon gjennom buken
 

Tiltalende alternativ for deg som tar blodfortynnende medisin 
(Waran® eller tilsvarende)

ProstaLund er et svensk medisinskteknisk foretak, ledende innenfor utvikling av innovative produkter og behandlinger innenfor urologi. ProstaLund har patentert CoreTherm®, en individtilpasset varmebehandling av godartet prostataforstørrelse (Benign Prostatahyperplasi – BPH).
CoreTherm® brukes i dag på sykehus og legekontorer i Sverige og rundt om i verden.
ProstaLund AB
Tlf. +46 46-12 09 08

©2020 ProstaLund AB