top of page

Vad är CoreTherm®?

CoreTherm® är en icke-kirurgisk värmebehandling som har utvecklats under drygt 20 års tid.

Behandlingen har samma goda symptomlindring som en kirurgisk behandling –

hyvling/TURP (Transurethral resektion av prostata) och med fördelen att den medför lägre risk för allvarliga komplikationer.

 

CoreTherm® utförs under lokalbedövning och Du slipper narkos och övernattning på sjukhus.

Fördelar med CoreTherm®:

Coretherm_Logo_Evidence-based treatment

Botar Dina vattenkastningsbesvär under lång tid
 

Behandlingen utförs på mindre än 15 minuter
 

Lägre risk för torr utlösning än efter operation
 

Upp till 88% av kateterbärare (eller RIK) slipper sin kateter (efter behandling med CoreTherm)
 

Färre allvarliga komplikationer än vad som rapporteras för kirurgi (TURP)
 

Ingen narkos eller ryggbedövning krävs
 

Alternativet för Dig där operation är riskabelt p.g.a andra sjukdomar.
 

Tilltalande alternativ för Dig som tar blodförtunnande läkemedel (Trombyl®/Waran® eller motsvarande).

Ring oss
så hjälper vi dig!
046-12 09 04

Fria-Vårdvalet-CoreTherm.png
bottom of page