Produkter og bestilling

SK812100
Schelin Catheter
CA804120
CoreTherm Catheter Short
CA804220
CoreTherm Catheter
SP808601
Penis Safety Probe
RP809601
Rectal Temperature Probe
AN806001
Microwave antenna
AN806101
Microwave antenna Short
IP807015
Intraprostatic
Temperature Probe AC
FM803079
Printer
IP807601
Intraprostatic
Temperature Probe
IP807101
Intraprostatic
Temperature Probe Short
FM803037
Paperroll x 10 st

BESTILLING

Har du spørsmål vedrørende din bestilling, er du hjertelig velkommen til å kontakte oss via e-post: order@prostalund.com eller per telefon +46 46 12 09 08

ProstaLund er et svensk medisinskteknisk foretak, ledende innenfor utvikling av innovative produkter og behandlinger innenfor urologi. ProstaLund har patentert CoreTherm®, en individtilpasset varmebehandling av godartet prostataforstørrelse (Benign Prostatahyperplasi – BPH).
CoreTherm® brukes i dag på sykehus og legekontorer i Sverige og rundt om i verden.
ProstaLund AB
Tlf. +46 46-12 09 08

©2020 ProstaLund AB