Reklamasjon og bivirkninger

Skjema for reklamasjon av produkter og bivirkninger

SOP-010 C1 Customer Complaint form_SE.jp

Skjema for reklamasjon av produkter og bivirkninger.

Fyll ut skjemaet og send det til: 

ProstaLund AB

Att: Complaint
Scheelevägen 19
SE-22363 LUND

SVERIGE


Eller send det som e-post: complaint@prostalund.com

ProstaLund er et svensk medisinskteknisk foretak, ledende innenfor utvikling av innovative produkter og behandlinger innenfor urologi. ProstaLund har patentert CoreTherm®, en individtilpasset varmebehandling av godartet prostataforstørrelse (Benign Prostatahyperplasi – BPH).
CoreTherm® brukes i dag på sykehus og legekontorer i Sverige og rundt om i verden.
ProstaLund AB
Tlf. +46 46-12 09 08

©2020 ProstaLund AB