top of page

Hur går behandlingen till?

Vid behandling med CoreTherm® uppvärms prostatavävnaden så att delar av den avdödas.
Kroppen bryter sedan ner den döda vävnaden och urinrörspassagen vidgas och kan fungera normalt igen.

Behandlingen sker vid ett mottagningsbesök som varar en knapp timme. Själva behandlingen tar  mindre än 15 minuter. Du åker/kör hem direkt efter att behandlingen är klar.

Lokalbedövning i prostata ges genom en specialkateter och ger god smärtlindring.

Narkos eller ryggbedövning behövs ej.

Efter CoreTherm®-behandling behövs en tillfällig avlastning med kateter i normalt 3-6 veckor under svullnadsfasen och läkningsprocessen. Målet med behandlingen är att avdöda och avlägsna den prostatavävnad som försnävar urinröret och på så sätt undanröja BPH-problemen. 

CoreTherm kan bota dig. Du ska slippa leta efter toalett på dagarna och kunna sova gott på natten.

Ring oss
så hjälper vi dig!
046-12 09 04

Fria-Vårdvalet-CoreTherm.png
bottom of page