top of page

För dig som snart ska behandlas med CoreTherm®

– Mer detaljerad information om hur behandlingen går till –

Före, under och efter behandlingen

Varje person med BPH är unik. Behandlingen anpassas och skräddarsys till Dig.

Det som beskrivs i den här informationen bygger på typiska erfarenheter från flera kliniska studier.

FÖRE BEHANDLINGSDAGEN
 

Om du tar läkemedel, fråga din doktor om du ska ta dem före eller i samband med

behand­lingen.

Din läkare kommer att besluta vilka läkemedel du ska ta före och efter behandlingen. Om du får recept på läkemedel, se till att hämta dessa på ditt apotek innan behandlingsdagen

och ta dem enligt anvisningen. Läs igenom behandlingsbroschyren noga hemma, skriv ner och ta med Dina eventuella frågor till behandlingsdagen!

BEHANDLINGSDAGEN

Ät en lätt måltid innan du åker till mottagningen. Du bör ha varit på toaletten och haft avföring innan du åker till mottag­ningen.

Bär bekväma och löst sittande kläder. Det blir mer komfortabelt då du kommer att ha en kateter när du lämnar mottagningen.

Aldre-man.jpg

FÖRBEREDELSER INFÖR BEHANDLINGSDAGEN

Behandlingen sker på en vanlig behandlingsbrits på urologmottagningen. Se till att du ligger bekvämt. Underlivet och penis tvättas med bakteriedödande tvål. Urinrörsmynningen och urinröret fylls med lokalbedövningsgel och med en mjuk penisklämma trycks urinröret ihop i fem minuter för att hålla gelen på plats. Gelen bedövar och minskar obehaget

under behandlingen.

Urinblåsan töms sedan helt med hjälp av en tappningskateter innan behandlingen. Genom denna tappningskateter ges sedan lokalbedövningsinjektioner i prostatan. Därefter fylls urinröret  med ytterligare bedövningsgel innan behandlingskatetern införs, vanligen utan nämnvärt obehag.

En säkerhets- och kontrolltermometer förs in i ändtarmen. Ett band, som också mäter temperaturen, fästs försiktigt runt penisroten. Under behandlingen kommer dessa säkerhetstermometrar att signalera om temperaturerna i ändtarm och urinrör blir för höga för fortsatt behandling. 

Om du inte tål ”tandläkarbedövning” är det viktigt att du informerar sjukvårdspersonalen om det. 

UNDER behandlingen

Behandlande läkare för in en behandlingskateter i Ditt urinrör. Katetern innehåller en antenn som värmer upp

Din prostatavävnad och när temperaturen når ca 50 grader avdödas prostatavävnad.

Behandlingstiden tar mindre än 15 minuter.

Under behandlingen följer vårdpersonalen säkerhetstemperaturer i prostatan, i ändtarmen, i urinröret och en vid penisroten. Allt för att göra behandlingen säker och effektivt. En viss värmekänsla förekommer normalt under behandlingen. Urinträngningar kommer normalt mot slutet av behandlingen, vanligen när 2–4 minuter av behandlingstiden återstår. Dessa trängningar kan vara intensiva men utgör ”falskt alarm” då urinblåsan tömts precis innan behandlingen. Tala genast om för läkaren eller sköterskan om ditt obehag övergår till smärta. Extra smärtstillande läkemedel kan ges med snabb effekt vid behov men behövs sällan.

Behandlingen stoppas automatiskt om någon temperatur (vid penisroten eller i ändtarmen) uppnår

förprogrammerade säkerhetsnivåer. Personalen anpassar värmeeffekten och skräddarsyr

behandlingen till Dig.

Efter behandlingen tas behandlingskatetern samt säkerhetstermometrarna bort. Normalt svullnar den behandlande prostatavävnaden under flera dagar som en följd av behandlingen. Detta gör att det svårt att kissa den första tiden efter behandlingen. Din läkare kommer därför att placera en mjuk kateter eller en CoreFlow® – Soft Stent till din urinblåsa för att dränera urinen tills svullnaden går ner. Du kan behöva ha kvar katetern/CoreFlow® i ca 3–6 veckor, i vissa fall längre om Du hade kateter innan behandlingen. Personalen kommer att instruera dig hur katetern/CoreFlow® fungerar och berätta för dig hur du sköter den.

EFTER behandlingen

Du kan i regel gå hem direkt efter behandlingen. Planera så att du kan stanna hemma från arbetet och ta det lugnt

i några dagar. Undvik tunga lyft och alltför intensiv fysisk aktivitet. Det tar normalt några dagar för urinröret att vänja sig vid urinvägskatetern/CoreFlow®. En viss irritation och sveda är normalt men försvinner vanligen efter några dagar. Behandlingen ger en tillfällig vävnadsskada och prostatan svullnar upp och behöver tid för att läkas. Svullnaden kan ge symptom som urinträngningar och det kan kännas lite obehagligt, särskilt under det första dygnet efter behandlingen.


Din läkare kan skriva ut flera läkemedel som minskar dina obehag efter behandlingen. Till exempel antibiotika, inflammationshämmande medel och läkemedel som dämpar urinträngningar. Efter behandlingen kan det hända att du känner dig kissnödig ofta. Detta är helt normalt och känslan kommer att försvinna gradvis. Var noga med Din underlivshygien efter behandlingen.


Drick gärna mycket eftersom stora urinmängder och stort flöde genom katetern/CoreFlow® minskar antalet bakterier som kan orsaka infektion. Det kan finnas synligt blod i urinen under de första dagarna efter behandlingen. Detta är helt normalt, ofarligt och går över med tiden. De flesta upplever en gradvis väsentlig förbättring inom en till tre månader.

Återbesöket

När det är dags att få katetern/CoreFlow® borttagen görs det på mottagningen eller på vårdcentralen. Hur lång tid du skall ha kateter/CoreFlow® efter behandlingen bedömer läkaren bland annat utifrån om du har haft kateter tidigare och hur stor prostatakörtel som behandlas. Vanligen känner man inte någon omedelbar förbättring när katetern/CoreFlow® tas bort.


Den stora förbättringen kommer gradvis under veckorna och månaderna som följer därefter. De flesta upplever en väsentlig förbättring inom en till tre månader. Oftast känns förbättringen vecka för vecka under de första tre månaderna, så förbered dig på att kunna se fram emot en gradvis förbättrad livskvalitet.

VIKTIG INFORMATION

CoreTherm® är en säker och effektiv behandling. Men i likhet med alla medicinska ingrepp kan

den i sällsynta fall medföra komplikationer och biverkningar.

Kontakta din läkare/sköterska om du upplever något av följande:

  • Oförklarlig hög feber eller frossa – det kan vara tecken på en infektion

  • Kraftig blödning

  • Stopp i katetern/CoreFlow®

  • Svår smärta – oavsett när den kommer

Ring oss
så hjälper vi dig!
046-12 09 04

Fria-Vårdvalet-CoreTherm.png
bottom of page