For personer der snart skal behandles med CoreTherm

Hver enkelt person med BPH er unik. Behandlingen skal tilpasses og skræddersys til dig.

Det der beskrives i denne information er baseret på typiske erfaringer fra flere kliniske studier.

Før, under og efter behandlingen

Hver enkelt person med BPH er unik. Behandlingen skal tilpasses og skræddersys til dig.

Det der beskrives i denne information er baseret på typiske erfaringer fra flere kliniske studier.

FØR BEHANDLINGSDAGEN
BEHANDLINGSDAGEN
FORBEREDELSE FØR BEHANDLINGEN

Hvis du tager medicin, skal du spørge din læge, om du skal tage den før eller i forbindelse med behandlingen.


Din læge vil afgøre, hvilke lægemidler du skal tage før og efter behandlingen. Hvis du får en recept på medicin, skal du sørge for at hente det på apoteket inden behandlingsdagen og tage det ifølge anvisningerne.

Spis et let måltid inden du tager hen på klinikken. Du bør have været på toilettet og haft afføring inden du tager hen på klinikken.

 

Bær bekvemt og løstsiddende tøj. Det vil føles mere komfortabelt, eftersom du vil have fået lagt et kateter, når du forlader klinikken.

Behandlingen sker på en almindelig behandlingsbriks i urologens konsultation. Sørg for, at du ligger bekvemt. Underlivet og penis vaskes med en bakteriedræbende opløsning. Urinrørsåbningen og urinrøret fyldes med lokalbedøvende gel, og med en blød penisklemme trykkes urinrøret sammen i fem minutter for at holde gelen på plads. Gelen bedøver og mindsker ubehag under behandlingen.


Urinblæren tømmes derefter fuldstændigt ved hjælp af et aftapningskateter inden behandlingen. Gennem dette aftapningskateter gives derefter normalt også en lokalbedøvende injektion i prostata. Derefter fyldes urinrøret med yderligere bedøvelsesgel, før behandlingskateteret indføres, normalt uden nævneværdigt ubehag.


Et sikkerheds- og kontroltermometer føres ind i endetarmen. Et bånd, som også måler temperaturen, fastgøres forsigtigt rundt om penisroden. Disse sikkerhedstermometre giver advarsler under behandlingen, så endetarm og urinrør ikke tager skade.

Hvis du ikke kan tåle "tandlægebedøvelse", er det vigtigt, at du informerer personalet om dette. 

UNDER behandlingen

Den behandlende læge indfører et behandlingskateter i dit urinrør. Kateteret indeholder en antenne,

som opvarmer dit prostatavæv, og når temperaturen når ca. 50 °C, dræbes der prostatavæv.

Behandlingstiden svinger mellem 6–15 minutter.

Under behandlingen overvåger sundhedspersonalet otte sikkerhedstemperaturer: tre i prostata, tre i endetarmen, en i behandlingskateteret og en omkring penisroden. Det hele skal sikre, at indgrebet foregår sikkert og effektivt. En vis varmefornemmelse optræder normalt under behandlingen. Hen imod slutningen af behandlingen opstår der normalt vandladningstrang, som regel når der kun er 2-4 minutter tilbage af behandlingstiden. Denne vandladningstrang kan være intens, men er en “falsk alarm", eftersom urinblæren er blevet tømt umiddelbart før behandlingen. Fortæl det straks til lægen eller sygeplejersken, hvis dit ubehag går over i smerter. Ekstra smertestillinde medicin kan gives med hurtig effekt, hvis det bliver nødvendigt, men det gør det sjældent.

Behandlingen stoppes automatisk, hvis en af temperaturerne (ved penisroden eller i endetarmen) når de forprogrammerede sikkerhedsniveauer. Personalet tilpasser varmeeffekten og skræddersyr behandlingen til dig.

Efter behandlingen fjernes behandlingskateteret samt sikkerhedstermometrene. Normalt svulmer det behandlede prostatavæv op over flere dage som en følge af behandlingen. Det bevirker, at det bliver svært at tisse i den første periode efter behandlingen. Din læge vil derfor lægge et blødt kateter i din urinblære for at aftappe urinen,

indtil hævelsen har lagt sig. Det kan blive nødvendigt at bære dette kateter i ca. 3-4 uger, og i visse tilfælde længere,

hvis du havde kateter før behandlingen. Personalet vil instruere dig i, hvordan kateteret fungerer og fortælle dig,

hvordan du håndterer det.

EFTER behandlingen

Du kan som regel tage hjem umiddelbart efter behandlingen. Planlæg at blive hjemme fra arbejdet og tage den med ro i nogle dage. Undgå tunge løft og alt for intensiv fysisk aktivitet. Det tager normalt nogle dage for urinrøret at vænne sig til urinvejskateteret. En vis irritation og svie er normalt, men det forsvinder som regel efter nogle dage. Behandlingen af prostata giver en midlertidig vævsskade og prostataen hæver og behøver tid til at hele. Hævelsen kan give symptomer som vandladningstrang, og det kan føles lidt ubehageligt, særligt i det første døgn efter behandlingen.

Din læge kan ordinere flere lægemidler til dig, som mindsker dit ubehag efter behandlingen.

For eksempel antibiotika, inflammationshæmmende midler og medicin, som dæmper vandladningstrangen.

Efter behandlingen kan det forekomme, at du ofte føler trang til at tisse. Dette er helt normalt og følelsen vil gradvist forsvinde. Vær omhyggelig med din underlivshygiejne efter behandlingen.

Drik gerne meget, da store urinmængder og en kraftig urinstrøm gennem kateteret mindsker antallet af bakterier,

som kan forårsage infektion. Der kan være synligt blod i urinen i de første dage efter behandlingen.

Dette er helt normalt, ufarligt og går over med tiden.

De fleste mænd oplever en væsentlig forbedring inden for en til tre måneder.

OPFØLGENDE BEGØG

Når kateteret skal fjernes igen, foregår det på klinikken eller sundhedscentret. Hvor lang tid, du skal have kateteret siddende efter behandlingen, afgør lægen blandt andet ud fra, om du har haft kateter før, og hvor stor den behandlede prostatakirtel er. Som regel mærker man ikke nogen umiddelbar forbedring, når katetret fjernes.


Den store forbedring kommer gradvist i løbet af de efterfølgende uger og måneder. De fleste mænd oplever en væsentlig forbedring inden for en til tre måneder. Som regel kan man mærke forbedringen uge for uge i de første tre måneder, så forbered dig på at kunne se frem til en gradvist forbedret livskvalitet.

VIGTIG INFORMATION

CoreTherm er en sikker og effektiv behandling. Men som ved alle medicinske indgreb kan der i sjældne tilfælde opstå komplikationer og bivirkninger.

Kontakt din læge/sygeplejerske, hvis du oplever et eller flere af følgende symptomer:

  • Uforklarlig høj feber eller kulderystelser  – det kan være tegn på en infektion

  • Kraftig blødning

  • Tilstoppet kateter

  • Svær smerte – uanset hvornår den opstår

ProstaLund er en svensk medicoteknisk virksomhed, der er førende på udvikling af innovative produkter og behandlinger inden for urologi. Prostalund har patenteret CoreTherm®, en individuelt tilpasset varmebehandling til godartet prostataforstørrelse (Benign Prostata Hyperplasi – BPH).
CoreTherm® anvendes i dag på hospitaler og klinikker i Sverige og i resten af verden.
ProstaLund AB
Tel. +46 46-12 09 08

©2020 ProstaLund AB