Pasientinformasjon

BESTILL BROSJYRE

BROSJYRE

CoreTherm® varmebehandling for godartet prostataforstørrelse
Last ned og les brosjyren her

NO_Patientbroschyr_A5_2017.jpg

Har du spørsmål vedrørende din bestilling, er du hjertelig

velkommen til å kontakte oss via e-post: order@prostalund.com

eller per telefon +46 46 12 09 08

ProstaLund er et svensk medisinskteknisk foretak, ledende innenfor utvikling av innovative produkter og behandlinger innenfor urologi. ProstaLund har patentert CoreTherm®, en individtilpasset varmebehandling av godartet prostataforstørrelse (Benign Prostatahyperplasi – BPH).
CoreTherm® brukes i dag på sykehus og legekontorer i Sverige og rundt om i verden.
ProstaLund AB
Tlf. +46 46-12 09 08

©2020 ProstaLund AB