Hva kan CoreTherm tilby?

CoreTherm er en ikke-kirurgisk behandling som har samme effekt som TURP med færre bivirkninger 1. Behandlingen foretas på klinikken og tar ca. 6–15 minutter. Pasienten går normalt hjem umiddelbart etter at behandlingen er avsluttet. Det er ikke nødvendig med narkose eller spinalblokk, pasientene får en god smertelindring med kun lokalbedøvelse.

CoreTherm er et utmerket minimalinvasivt inngrep for de fleste BPH-pasienter. For pasienter med store prostatakjertler der det eneste alternativet er åpen kirurgi eller livslang kateterisering kan CoreTherm vurderes. Andre pasienter som er spesielt egnet for behandlingen er de som er altfor svake for kirurgi og/eller bruker legemidler som f.eks. Warfarin som kompliserer kirurgiske inngrep.

Disse pasientene kan med fordel behandles:

 


CoreTherm er en evidensbasert behandling med anbefalinger fra SBU,

og den er med i guidelines fra EAU og AUA.

Lenke til publikasjon i SBU

Pasienter med middels til alvorlige symptomer på LUTS ved BPH (IPSS >12)

Pasienter med urinretensjon og gjenstand for langsiktig kateterisering eller RIK (ren intermitterende kateterisering)

Pasienter med høy risiko eller uegnet for operasjon, inklusive;

 - pasienter med stor prostata

 - pasienter på antikoagulantia

Ønsker du mer detaljert informasjon eller en demonstrasjon?

FØR BEHANDLING
ETTER BEHANDLING
ProstaLund er et svensk medisinskteknisk foretak, ledende innenfor utvikling av innovative produkter og behandlinger innenfor urologi. ProstaLund har patentert CoreTherm®, en individtilpasset varmebehandling av godartet prostataforstørrelse (Benign Prostatahyperplasi – BPH).
CoreTherm® brukes i dag på sykehus og legekontorer i Sverige og rundt om i verden.
ProstaLund AB
Tlf. +46 46-12 09 08

©2020 ProstaLund AB